, , ,

กุ้งขาวแกะเปลือก Size 26/30

320 ฿

กุ้งขาวคัดสรรอย่างดี ผ่านกรรมวิธี คัด Size และ แกะเปลือกออก แช่แข็งอย่างดี เพื่อง่ายและสะดวกต่อการรับประทาน