shrimp frozen กุ้งขาวแช่แข็ง

กุ้งแช่แข็งใช้ในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง?

การผลิตกุ้งแช่แข็ง

กุ้งเป็นสินค้าสัตว์ที่ได้รับความ นิยมบริโภคมากและยังเป็นแหล่งของโปรตีนที่ได้รับจากการบริโภคโปรตีนสูงเน่าเสียอย่างรวดเร็วโดยกระบวนการย่อยตัวเอง (Autolysis) คุณหัวกุ้งจะผลิตออกมาแล้วย่อยอาหารได้เร็วท้องผูกให้ เนื้อมีสีเหลืองนอกจากนี้หัวเรื่อง: การมีตำแหน่งจากเนชั่นมีชีวิตอยู่นอกตัวคุณเข้ามาในห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณตัวกุ้งให้เสียเพิ่มขึ้นมากขึ้นจา เนชั่หัวเรื่อง: การที่กุ้งไม่ได้รับหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การดูแลรักาอย่างถูกคุณต้องไทโรตั้งซีน (Tyrosine) ทริปโทรเฟน (ทริปโตเฟน) และซีสไตน์ (ซีสทีน) สูงสุดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อปลาอะโรตั้งมาติกที่มีคุณภาพสูงสุดสูงจากเนชั่การเติมออกซิเจนของไทโรตั้งซีนโดยมีน้าย่อยTyrosinase เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเร่งปฏิกิริยาของ อินโดล (อินโดล) จากเนชั่หัวเรื่อง: การเติม ออกซิเจนของทริปโตคุณเฟ หนังสือนอ้างกระบวนกา เหล่านี้เมื่อปล่อยกุ้งทิ้งไว้ที่ห้องโดยไม่มีนํ้าแข็งปกคลมอยู่

การดูแลรักษาคุณภาพกุ้งเป็นสัตว์ที่ทำให้เสียคุณภาพได้ง่ายที่สุดการดูแลรักษาคุณภาพกุ้งให้มีคุณภาพและถูกสุขอนามัยต้องได้รับการดูแลรักษาคุณภาพตลอดสายการผลิตโดยได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างดีรับ จับจากฟาร์ม / แหล่งเลี้ยงตลอดจนการขนส่งและการดูแลรักษาระหว่างการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง

การดูแลรักษากุ้งระหว่างการผลิตกุ้งเยือกแข็งหลักการในการถนอมกุ้งโดยใช้ความเย็น

  1. สำเร็จให้เย็น (หนาว)
  2. สำเร็จให้เยือกแข็ง (แช่แข็ง)
  3. เก็บรักษาไว้ในห้องที่เย็น (Frozen Storage) 1. ทำให้ให้เย็น (Chilling)

1.1 เมื่อกุ้งไปถึงโรงงานควรล้างในน้ำให้สะอาดและเย็นจัดให้อยู่ใกล้เคียง 0 ° C จะทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ลดลงน้ำที่ใช้ในโรงงานควรเป็นน้ำที่สะอาดควรมีคลอรีน 50-100 ส่วนในล้านและส่วนแน่นหนาด้วย ที่เช่นกันควรมีหัวเรื่อง: ตรวจสอบหัวเรื่อง: การเป็นครั้งคราวหนังสือหนังสือนขณะนี้เสมอเพื่อลดจําหนังสือหนังสือนวนบักเตรีให้น้อยตั้งขึ้นตั้งขึ้นลง

1.2 ภาชนะที่ใช้ในการทำความสะอาดเป็นพลาสติกหรือโลหะเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด

1.3 ควรเด็ดหัวปลาเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนและกุ้งที่เด็ดหัวแล้วจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด (0 ° C) เพื่อการเจริญเติบโตของบักเต้เกิดการเน่าเสียและเป็นโรคที่เกิดขึ้น จากการบริโภคของประชาชนและการลดปริมาณสารพิษที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารอย่างรวดเร็วในน้ำมันที่เย็นและสะอาด

1.4 เวลาที่ใช้ในการผลิตทุกขั้นตอนควรใช้เวลาสั้น ๆ เช่นการคัดลอกขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งความยาวที่เกิดขึ้นในร่างกายของกุ้งแช่แข็งก็จะลงไปด้วย]

1.5 น้ําหยดสุทธิของบรรจุในภาชนะบรรจุไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

  1. สำเร็จให้เยือกแข็ง (แช่แข็ง)

2.1 กุ้งที่บรรจุลงในกล่องเรียบร้อยแล้วควรเก็บไว้ในห้องที่มีพื้นที่ต่ํา (0 ° -5 ° C) ในขณะที่รอให้เข้าแช่แข็งไม่ควรทิ้งไว้ที่ห้อง

2.2 ห้องแช่เยือกแข็ง (ตู้แช่แข็ง) ที่นิยมใช้

2.2.1 เครื่องแช่เยือกแข็งระบบสัมผัส (ตู้แช่แข็ง) มีคุณสมบัติที่ดีตัวอย่างเช่นกุ้งที่เป็นก้อน (บล็อค) และใช้เวลาสั้นลงเพื่อให้เกิดปัญหาการสูญเสียลดลงได้อย่างรวดเร็วตัวเอง

2.2.2 เครื่องแช่เยือกแข็งระบบเป่าหรือวิธีการแช่แข็งแข็ง (แช่แข็งแช่แข็ง) แช่แข็งเฉพาะบุคคล, แช่แข็ง (กระจก) แช่ในน้ำสะอาดโดยการฉีดน้ำเพื่อดูดฝุ่นกัน การสูญเสียนํ้ามัน

2.3 การบรรจุกุ้งเยือกแข็งจากนั้นลงในกล่องกระดาษที่เตรียมไว้แล้วนำไปวางในห้องเย็น (ห้องเย็น) เพื่อป้องกันการสัมผัสด้วย

3. เก็บรักษาไว้ในห้องเย็น (แช่แข็งเก็บไว้) เมื่อแช่เยือกแข็งแล้วต้องเก็บไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ -18 ° C หรือต่ํากว่าและความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 70% เนื่องจากการรักษาความชื้นสัมพัทธ์ไม่เหมาะสม มีคุณภาพดีหรือกล่องกระดาษที่เคลือบ แว็กซ์เพื่อป้องกันการสูญเสียและการแก้ไขปัญหาการหวด (เหม็นหืน) โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติ างน้ำหลายแห่งเช่นกันเยือก แข็งควรอยู่ในเกณฑ์มกษ 7017-2549 ด้วย

การใช้กุ้งแช่แข็ง

กุ้งแช่แข็งในภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศเช่นข้าวหน้าปลาไหล, หอยแมลงภู่และหอยแมลงภู่ไข่ปลากุ้ง XO

ในอุตสาหกรรมข้าวกล่องแช่แข็งก็ใช้กุ้งขาวแกะเปลือกแข็งแน่นเหมือนกันก็จะหาได้ตามเมนูเช่นข้าวต้มปลากระเพรากุ้งข้าวผัดกระเพรากุ้งข้าวผัดผงกระหรี่ข้าวเหนียวต้มยำกุ้ง แช่แข็งกุ้งหัวเรื่อง: การติ่มซำต่างๆอาทิเช่นขนมจีบกุ้งฝั่หนังสือนโก๋กุ้งฮะเก๋ากุ้งกุ้งซาลาเปาเกี๊ยวกุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกุ้งกระเบื้องเผือกทอดสอดไส้กุ้งขนมปังห ้ากุ้งในห้างหุ้นส่วนจำกัดวงการอาหารแปรรูปมักใช้กุ้งขาวตั้งแกะเปลือกแช่แข็งมาเป็นส่วนผสมของสินค้าต่างๆเช่นทอดมันกุ้งปอเปี๊ยะกุ้งกุ้งชุบเกล็ดขนมปังกุ้งพันอ้อยโดนัทกุ้งกุ้งระเบิดชีสคุณบอลกุ้งเป็นต้นจะเห็นได้ว่าได้อาหารที่เราทาน ๆ กันอยู่ในชีวิตประจำวันมักจะมีส่วนผสมของกุ้งแช่แข็งอยู่เสมอแบบสัมผัสของกุ้งแช่แข็งหรือเนื้อสัมผัสที่นอกจากนี้กุ้งแช่แข็งยังมีข อดีอีกคือเมื่อนำอาหารที่

แหล่งข้อมูล:

มาตรฐานสินค้าเกษตรมกษ 7017-2549 กุ้งเยือกแข็งแผนกมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2524 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัตว์น้ำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Connell JJ 1975. การควบคุมคุณภาพปลา; หนังสือข่าวตกปลา จำกัด Farnham, Surrey, England คณะกรรมการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการตรวจจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร2523 ประชาคมชีววิทยาทางจุลชีววิทยาของอาหารฉบับที่1 ผลที่มีต่อชีวิตและการตายของจุลินทรีย์สำนักวิชาการUchiyama, H. 2521. การวิเคราะห์เพื่อประเมินความสดของปลาMFRD, SEAFDEC, สิงคโปร์, หน้า 12-12